Ekibastuz, 54А Energetikov St. eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев Атындағы Екібастұз инженерлік-техниқалық институты
Ekibastuz technical and engineering institute named after the academician K.Satpayev
Институттың миссиясы

Қазақстан Республикасы дамуының жаңа кезеңі стратегиясының маңызды бағыттарының бірі «білім беру жүйесін жақындату, сондай-ақ кадрларды әлемдік стандарттарға дайындау» болып табылады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өз сөздерінде: «... бірінші кезекте біз тапшы болып отырған және шетелден кадрлар тартуға мәжбүр техникалық мамандықтарды дамыту қажет», - деп нақтылайды. Осы Ережелерді басшылыққа ала отырып, институттың білім беру, ғылыми және өндірістік қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік актілеріне, академик Қ.Сәтбаев атындағы ЕИТИ Ғылыми Кеңесінің (бұдан әрі - Институт) Жарғысы мен ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Миссиясы:

Қоғамның адамгершілік, мәдени және ғылыми құндылықтарын сақтау және көбейту жолымен әлемдік білім беру, ғылыми және ақпараттық қоғамдастыққа кірігу жағдайында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау. 

Мақсаты:

- жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің сапалы жоғары кәсіби білім алудағы мүдделерін қанағаттандыру, әрбір білім алушыға әрбір білім беру бағдарламасы бойынша қол жеткізілген оқу нәтижелерін ескере отырып, оқытудың мазмұнын, нысанын және мерзімдерін таңдауда кең мүмкіндіктер беру;

-  қазіргі еңбек нарығында сұранысқа ие түлектерді дайындау.

Міндеттері:

- білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету және зияткерлік қызығушылықты дамыту, өмір бойы оқыту, артықшылықты іздеу, адами әлеуетті, кәсіби дағдыларды дамыту және корпоративтік рухты тәрбиелеу;

- білім беру процесін демократияландыру арқылы сапалы білім беру қызметтерін алуға студенттердің мотивациясын күшейту;

- білім алушылардың қызығушылықтарына бағына отырып және түйінді құзыреттіліктерге қол жеткізуге бағытталған оқу процесін ұйымдастыру технологиясын жетілдіру;

- профессорлық-оқытушылар құрамы мен институт басшылығының сапалы білім беру қызметтерін ұсынудағы жауапкершілігін анықтайтын механизмдерді әзірлеу және енгізу; 

-  оқытудың инновациялық әдістері мен интерактивті қызметтерді әзірлеу және енгізу;

- институтта бірыңғай ақпараттық желі құру және оқу процесіне, сондай-ақ ЖОО-ны басқаруға ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу;

-  білім және ғылым саласындағы инновациялық қызметті және халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

-  материалдық-техникалық, кітапханалық және ақпараттық ресурстарды дамыту;

- елдің отын-энергетика кешені мен тау-кен металлургия саласының ғылымы мен техникасының басым бағыттары бойынша халықаралық оқу-ғылыми орталығын құру;

-  білім алушылардың тұлғалық дамуы мен тәрбиесі үшін жағдай жасау;

-  халықаралық аккредиттеудің стандарттары мен өлшемшарттарын енгізу;

-  аккредиттеу арқылы институттың мәртебесін арттыру.

Институт басшылығымен институт дамуының қойылған мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу барысына бақылау және тұрақты жұмыс жүргізіледі. Жыл сайын Институттың ғылыми кеңесінің отырыстарында ректордың, проректорлардың, декандардың және кафедра меңгерушілерінің есептері тыңдалады және қол жеткізілген нәтижелерді ескере отырып, жаңа оқу жылына арналған міндеттер анықталады.