Ekibastuz, 54А Energetikov St. eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев Атындағы Екібастұз инженерлік-техниқалық институты
Ekibastuz technical and engineering institute named after the academician K.Satpayev
Сапалық мақсаттары
Қосымша  1.3
      Стратегиялық мақсаты: стандарттық ережелерге сүйене отырып заман талабына сай жоғары білікті мамандарды дайындау, әлемдік интеграциялық мүмкіндіктер кеңістігіне сүйене отырып тиімді оқу үрдісін құрастыра адамгершіліктері мол , тәрбиелі мамандарды дайындап шығару.
      Ак.Қ.И.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты  мәдениетінің сапасын және құндылықтарын одан әрі дамыту үшін келесі  шаралар жүзеге асты:
      1 Оқу үдерісінің сапасы өсуінің қамсыздандыруы  негізінде озыңқы инновациялық тәлім-тәрбие, жаңа электрондық оқу қамбаларын енгізу, тәлім-тәрбиенің қазіргі компьютерлік технологиясы қолданысының, есебімен базалық және білімдік қызмет атқаруды  талап ету.
      2  ұжым мүшелерінің инновациялық идеялар мен ұсыныстарды ұғынуға қабілетті болу және бағдар болу, кәсіби және басқарушылық біліктілігті жақсартуға ынталану,білім, ғылым және ақпараттық қызметтер сапасының әрдайым жақсартылуы, кеңестік және шетел жоо-ң, мекемелер мен кәсіпорындардың серіктестік қалыптасуы; ПОҚ 100% компьютерлік сауатты болуын талап ету;
      3 Зерттеу жұмыстарын белсендіру, ПОҚ арасында ғылыми-зерттеушілік жұмысын және СҒЗЖ нығайту,Екібастұз жылу-энергетикалық кешені кәсіпорындарымен тығыз байланыста болу,олармен келісімшарттар жасау 30 млн. тенгеден аса,ПОҚ мен студенттер арасында мақалалар жазу көлемін ұлғайту 220-ға дейін, СҒЗЖ қатусы сапасын күшейту 25%-дейін.
       4 Келісімшарт жасау барысында халықаралық ынтымақтастықты нығайту, шет елдерінің ЖОО байланыста болу, студенттер мен ПОҚ халықаралық стипендиялық бағдарламалар бойынша ынтымақтастықта болу, бакалаврларды басқа жоо тәжірибелікке жіберу, жақын және алыс шет елдеріне.
      5 Кәсіби бағдар жұмысымен айналыса отырып 1 курсқа қабылданатын студенттер контингентін 400 –ге жеткізу.
       6 Жас дамып келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу мақсатында дөңгелек үстелдер, семинарлар, кездесулер, әртүрлі этикаға, құқық тәртіб,і адамгершілік және салауатты өмір салты мәселелеріне байланысты жарыссөздер ұйымдастырумен қамту, олардың отаншылдық, толеранттық сезімдерін ояту, адам құқығын түсіндіру;  
       7 ПОҚ әлеуметтік жағдайларын арттыру мақсатында еңбек ақыларына қосымша төлемдер төлеу, 10млн. тенгеден кем емес, олардың тұрғын үй мәселелерін шешу;.
      8 Инфрақұрылымды жетілдіруге жаңа жабдықтар сатып алу, заман талабына сай компьютерлермен қамту - 5 млн. тенге,кафедралардың лабораторияларын жабдықтау 10 млн.тенге, жаңа жиһаздар сатып алу-5 млн. тенге.  
      9 Институттың демострациясы, жоғары кәсіби білім берудің және тұтынушылардың мемлекеттік жалпы міндет стандарттар талаптарына жауап беретін, рет-ретімен әрдайым қызмет көрсетуге қабілеттілігін дамыту,
      10.Тұтынушылардың қанағаттануларын, жүйенің үздіксіз жақсарлату барысын және тұтынушылар мен еңбек нарығының талаптарына сай қамсыздануын қоса отырып, жүйені тиімді етіп қолдануды міндеттеу.
.
      Ректор ЕИТИ, профессор, д.т.н                                   Б.Унайбаев